44.

Je bayu bahiche moder parane
Jibani shakti haye
Se bayu bahiche sakal parane
Jeteche sakali saye

The way the Life-Force
Of our breath
Resides in us
Exactly the same way
The Life-Force abides in all,
And accepts and endures
Each and every human being.

Tak, jak Životní Síla
našeho dechu sídlí v nás,
přesně tak
sídlí Životní Síla ve všem
a přijímá a snáší všechny
a každou lidskou bytost.

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »