45.

Jiber srashta brahmare jini
Karen srijan age
Bhakti arghya rakhitechi mora
Se deber purobhage

You are the Source
Of Brahma the Creator.
Before You we place
Our supplication, devotion
And adoration-surrender.

Ti jsi Zdrojem
Brahmy Stvořitele.
Před Tebou skládáme
své prosby, oddanost
a odevzdání zbožňování.

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »