Má stříbrná barva nějaký význam ve vztahu k umění?

Sri Chinmoy: Stříbrná barva má zvláštní význam, který se dá aplikovat kdekoli. Znamená čistotu. Pokud někdo vidí tuto barvu během meditace, musí vědět, že ve svém životě dosáhl výrazného pokroku, pokud jde o čistotu. Pokud vidíte stříbrnou barvu, tehdy musíte cítit, že vaše mysl se pročišťuje, vaše vitálno se pročišťuje, vědomí vašeho těla se pročišťuje. Stříbrná je čistota. To platí pro stříbrnou barvu i v umění.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Život umění a světlo duše.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Život umění a světlo duše, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »