Jak se duch člověka zmocní? Jak duch získá přístup k vědomí člověka? Jen vstoupí?

Sri Chinmoy: Duchové mají ve vitálním světě sílu. Mohou tak snadno učinit, když jdete po ulici nebo kdykoliv. A proč právě duchové? Také lidská myšlenka může vstoupit. Pokud právě teď máte dobré myšlenky, velmi mocné myšlenky, potom s těmito myšlenkami můžete vstoupit velmi mocně do někoho jiného. Vysíláte k někomu vlny své myšlenky a on před sebou může spatřit skutečnou bytost jako ve snu. Tato bytost si může vzít jakoukoliv formu, kterou si přejete. Z myšlenky můžeme vytvořit formu, protože myšlenka je velmi mocná. Když jogíni použijí sílu své vůle nebo myšlenky, okamžitě jí dají formu. Myslíte si, že příběh o ukradeném baklažánu*) je jen smyšleným příběhem, že nebyl skutečný? Tento příběh je naprosto autentický. Žena, která se po celou dobu zjevovala, dítě a všechno ostatní přišlo z vln myšlenky, ze síly vůle Mistra. Jogín použil svoji sílu vůle a ta si okamžitě vzala formu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »