Co si myslíte o léčení ve vztahu k duchovnosti?

Sri Chinmoy: O tom, co si z duchovního pohledu myslím o léčení chci říci pár slov. Léčení si zasluhuje zvláštní pozornost a současně zvláštní ocenění od duchovnosti. Obyčejný léčitel léčí, aby získal jméno a slávu, nebo jen proto, že má vnitřní naléhání pomoci lidstvu. Duchovní osoba však léčí konkrétního člověka jen tehdy, když jej o to Bůh požádá, nebo když dostane osobní svolení od Boha.

  Když léčí obyčejný léčitel, často je ovlivněn nemocí nebo indispozicí pacienta. Velmi často náhodně potkávám lidi, kteří léčili a potom se sami stali oběťmi nemocí, které vyléčili ostatním. Někteří skutečně umírají na nemoc, kterou vyléčili jiným.

  Když však někoho léčí duchovní osoba, tak léčí světlem své duše. Do trpícího vstoupí světlem své duše bez toho, že by byla ovlivněna. Jeho životem a prostřednictvím jeho života proudí souvislé kosmické vlnění, a toto kosmické vlnění z něj vstoupí do pacienta. Potom je to nicméně právě světlo, co prostupuje celým tělem trpící osoby. A tak duchovní osoba léčí jen tehdy, když je to nařízeno Božským, nebo když dostane zvláštní svolení od Božského. Potom se stane na podkladě jednoty své duše naprosto jedním s trpícím a léčí světlem své duše.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »