Ze všech duchovních Mistrů minulosti, kteří k tobě přicházejí, se zdá, že tě Svámí Vivékánanda navštěvuje velmi často a má s tebou blízké spojení, ale současně je na tebe příkrý, Guru. Stává se vůbec, že ti někdy ukazuje svoji náklonnost a oddanost?1

Sri Chinmoy: Od Svámího Vivékánandy dostávám náklonnost, lásku a obdiv. Oddanost od něj nemohu očekávat! Oddanost si musí šetřit pro svého Gurua. Náklonnost, lásku a obdiv mi ale projevil mnoho, mnoho, mnoho, mnohokrát. Já jsem na pozemskou úroveň sestoupil až po něm. Oddanost si vždy musí nechat pro svého Mistra. Mně věnoval náklonnost, lásku a obdiv, mnohokrát. A stejná požehnání jsem dostal i od jeho Mistra, Šrí Rámakrišny.

Jednou, nebo možná dvakrát, mě přišli navštívit ve vnitřním světě, a měli jsme spolu dlouhou konverzaci. Telefonoval jsem tenkrát své sestře Lily do Indie a ona mi řekla, že už o tom ví, že předchozí noci zřetelně viděla, jak byli Šrí Rámakrišna a Svámí Vivékánanda u mě. Pak přišli za ní. Naše rodina má s nimi velmi, velmi blízké spojení.

Včerejší noviny, včetně Indického expresu, měly o Svámím Vivékánandovi mnoho článků. Vyjadřovaly mu svůj obdiv. Indie hluboce spala a on jí říkal: „Vstávej, vstávej, vstávej! Povstaň, probuď se, probuď se!“ A pak jeho nezdolný duch zničil nebo osvítil její letargii. Byl dynamický, dynamický, dynamický!

Na jednom našem vánočním výletě jsem zvedal závaží a Svámí Vivékánanda ke mně vnitřně přišel. Řekl mi: „To není možné!“ A potom poblíž mě odhodil svoji vycházkovou hůl. Když jsem tenkrát zvedával těžká závaží, kolikrát jen ke mně přicházel — někdy i patnáct nebo dvacet dní po sobě. Přicházel na určité místo, díval se a povzbuzoval mě. Také se objevoval, když jsem kráčel po ulici. Byl všude, všude, všude!

Mám s ním bližší než nejbližší spojení. Někteří žáci Svámího Vivékánandy nebo Šrí Rámakrišny tomu stěží uvěří. Na stém výročí Svámího přednesu v Parlamentu světových náboženství v Chicagu, kde se stal nesmrtelným, po mně organizátoři chtěli, abych shromáždění zahájil. Bylo to o Svámího triumfu a Bůh má Své vlastní Způsoby. Chicagskou konferenci jsem zahájil modlitbou a meditací.

Duše Ameriky nás dnes žehná. Včera jsme všichni na našem setkání zpívali „Amerika krásná“ moc, moc pěkně a dnešní vystoupení skupiny Paree, ve kterém zpívaly o Svámím Vivékánandovi, bylo opravdu nádherné. Duše, duše, duše!

Dnes ráno v 5:20 mě Vinaya vezl do Goose Pond parku. Vinaya má místní kachny velice rád. Pustil jsem se do své mílové chůze, ale hned od prvního kroku až do konce kráčel Svámí Vivékánanda vnitřně se mnou. Byl tam velmi hubený jeřáb, který nás pozoroval. Na pozemské úrovni jsem ještě viděl jednoho Inda. Ležel pohodlně na lavičce a mluvil hindštinou do telefonu. Bůhví, s kým to mluvil, jestli to byla jeho žena nebo někdo jiný. Prošel jsem kolem něj, a když jsem se vracel, pořád ještě hovořil. Pak jsem šel okolo ještě jednou. Pohodlně jsem kráčel víc než osmnáct minut a celou dobu jsme si se Svámím Vivékánandou povídali.

Později mě Vinaya vzal na náš 3100 mílový závod. Svámí Vivékánanda se přišel také podívat. Když jsem se ale potom chystal začít další míli, rozloučil se „Na shledanou“. Tu míli jsem šel tedy sám. Svámí Vivékánanda byl ale se mnou celých osmnáct minut! Není to má mentální halucinace; všechno je to má realizace jednoty s Bohem. Kráčel se mnou s takovou náklonností!


  1. BLD 24-25. Sri Chinmoy odpověděl na následující otázky na Aspiration-Ground na Jamaice v New Yorku 4. července 2002 — v den americké nezávislosti a stého výročí úmrtí Svámího Vivékánandy

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Překonání oblíbeného a neoblíbeného.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2013.

Toto je 1597th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Překonání oblíbeného a neoblíbeného, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »