Krišno, potřebuji jenom tebe

Když měl Sri Krišna svou polední siestu, přišli za ním Durjódhana a Ardžuna. Durjódhana přišel o několik minut dříve, a protože byl plný pýchy, postavil se vedle Sri Krišnovy hlavy. Ardžuna, protože byl plný pokory a skromnosti, se postavil u Sri Krišnových nohou.

Po chvíli se Sri Krišna probudil a jeho oči spočinuly na Ardžunovi. Když se otočil, uviděl Durjódhanu. Chtěl vědět, proč v tuto hodinu přišli. Ardžuna řekl: „Teď už víš, že se bitva bude konat. Potřebuji tě.“

Durjódhana řekl: „Také jsem sem přišel, abych od tebe dostal pomoc, ale já jsem přišel před ním, takže budeš muset nejprve splnit moje přání.“ A tak Sri Krišna řekl: „Je pravda, že jsi přišel před Ardžunou, ale viděl jsem ho prvního a bude mu dána šance jako prvnímu. Kromě toho je mladší než ty. Takže on bude mít první možnost.

Ardžuna řekl Krišnovi s obrovskou radostí: „Chci tebe!“

Durjódhana si myslel: Jaký je to Ardžuna hlupák. Chce jen samotného Krišnu.

Sri Krišna řekl: „Chceš mě? Ale já nebudu bojovat. Budu jen tvůj vozataj. Jeden z vás bude mít mne samotného a druhý bude mít mou obrovskou armádu.“

Durjódhana přemýšlel, co by mohl Krišna dělat sám a beze zbraně? To nejlepší pro něj bude mít Krišnovu armádu.

Ale Ardžuna, jenž byl osvíceným člověkem, si pro sebe řekl: „Co budu dělat s jeho armádou? Nejlepší pro mne bude mít Pána se mnou. Pán bude schopen mě chránit a Pán mi přinese vítězství.“ Ardžuna chtěl Sri Krišnu a Durjódhana chtěl celou armádu Sri Krišny.

Nyní ale existoval slib, že Sri Krišna nebude nikdy, nikdy bojovat. Bohužel, on musel svůj slib porušit; nemohl ho splnit. Dvakrát vyběhl z vozu. Zabít koho? Bhíšmu. Ve třetím a devátém dnu Sri Krišna zjistil, že Ardžuna nebojuje správně proti svému praotci. Pro Ardžunu bylo mimořádně obtížné používat zbraně proti svému praotci.

Sri Krišna řekl: „Ardžuno, ty nebojuješ. Proč? „ A tak vyšel z vozu se svým diskem. Chtěl Bhíšmu zabít. A jaká byla Bhíšmova reakce? Bhíšmova radost neznala mezí. Řekl: „Pojď, Ó můj Pane, pojď! Zemřu-li tvýma rukama, pak hned půjdu do nebe! Já jsem ten nejpožehnanější člověk, protože ty přicházíš, abys mě zabil!“

Ale v obou případech Ardžuna následoval Sri Krišnu a řekl: „Ne, musíš splnit svůj slib. Nenechám tě bojovat, já budu bojovat. Nedovolím, abys porušil svá slova. Pojď, posaď se do vozu a řiď. Budu bojovat.“

Zde se dozvídáme, že Guru, Mistr, může kdykoli zrušit svůj vlastní slib, aby pomohl, aby ochránil, aby vybojoval vítězství pro žáka. Sri Krišna byl Vševědoucí, Všemohoucí, Všudypřítomný a také Spravedlivý. Ale když je to otázka zájmu nejintimnějšího žáka, Guru jde proti obvyklému pohledu na morálku. Takové bylo Sri Krišnovo srdce pro Ardžunu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Komentář k Bhagavadgítě.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2010.

Toto je 22nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Komentář k Bhagavadgítě, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »