Juliánův rozhovor s Bohem

„Bože, můj otec je veliký hudebník. Mohu být tak dobrý jako on?“

„Jistěže můžeš. Můžeš být lepší než tvůj otec.“

„Bože, víš, můj otec má indického učitele. Nazývá svého učitele ,Guru‘. Onehdy jsem viděl Gurua tady v Anglii. Požehnal mi. Dal mi indické jméno.“

„Jaké je tvé indické jméno, Juliáne?“

„Mé indické jméno je Mahadeva.“

„To je nádherné jméno. Znamená to ‚Velký Pán Šiva‘. Víš, že tvůj otec má také indické jméno?“

„Ne, nevím. Prosím, řekni mi, jaké jméno má můj otec?“

„Jméno tvého otce je Mahavišnu. To znamená ‚Velký Pán Višnu‘.“

„Bože, zapomněl jsem se Tě zeptat na jednu věc.“

„Co je to? Řekni.“

„Když mi Guru žehnal, uviděl jsem vedle svého otce stát krásnou ženu. Kdo to byl?“

„To byla tvá nová matka. Jmenuje se Mahálakšmí, Velká Matka Lakšmí, Velká Bohyně Lakšmí. Je Matkou Lásky, Zájmu, Radosti, Krásy a Harmonie. Brzy uvidíš a ucítíš, že má pro tebe veškerou lásku, veškerý zájem a veškerou pýchu.“

„Bože, řekl si mi tolik pěkných věcí, teď Ti chci já říci jednu pěknou věc.“

„Co je to? Řekni Mi prosím, co je to?“

„Bože, opravdu chci odjet do Ameriky a zůstat tam se svým otcem a matkou a naším indickým Guruem.“

Bůh roní slzy radosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dětské rozhovory s Bohem.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 6th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dětské rozhovory s Bohem, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »