Hatha jóga1

Ó Jógo Slunce a Měsíce, upřímně si tě vážím, neomylně tě obdivuji.

Ó Ha, ó slunce, ó světe slunce, ó energie slunce, ó bože slunce, zbožňuji tě.

Ó Tha, ó měsíci, ó světe měsíce, ó záři měsíce, ó bohyně měsíce, zbožňuji tě.

Ó Hatha jógo, připravuješ pro mne silné tělo, zdravé vitálno, osvěcující mysl a čisté srdce. Z tvých hodnotných darů obdržím inspiraci udělat tři dlouhé kroky směrem k integrální dokonalosti svého života a k naprostému uspokojení svého Pána: kroky koncentrace, meditace a kontemplace.

Koncentrace pronikne světem nevědomosti. Meditace se usadí na zasněženém vrcholku hory. Kontemplace spojí božského milovníka a Nejvyššího Milovaného v jejich tanci jednoty.


  1. EA 31. 13. července 1977, 21:39 — Yoga-Life Perfection (New York)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 353rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »