Kde jsou?1

Kde je král nevědomosti? Pracuje. Kde je člověk touhy? Pracuje. Kde je Bůh Soucitu? Pracuje.

Chceš-li vědět, jak pracují, jsem více než ochotný ti to povědět. Král nevědomosti pracuje neúnavně. Člověk touhy pracuje nevědomě. Bůh Soucitu pracuje nepodmíněně.

Král nevědomosti chce pohltit svět. Člověk touhy chce vlastnit svět. Bůh Soucitu chce osvítit svět.

Král nevědomosti říká: „Nechci nic milovat. Nechci nikoho milovat. Ale chci být milován člověkem touhy a Bohem Soucitu.“

Člověk touhy říká: „Chci milovat pokušení krále nevědomosti a chci být milován Odpuštěním Boha Soucitu.“

Bůh Soucitu říká: „Chci milovat svůj vlastní probouzející se vývoj v králi nevědomosti. Chci milovat svůj vlastní aspirující vývoj v člověku touhy. Chci milovat svůj vlastní všepřesahující a všeosvěcující vývoj na své vlastní Lodi Snů a na svém Pobřeží Skutečnosti.“


  1. EA 81. 19. července 1977, 22:15 — Co-op City, Bronx (New York)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 355th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »