Když nám říkáš, abychom se naučili nazpaměť dvacet meditací, nevytváříš tak nějaký druh soutěžení mezi žáky?

Sri Chinmoy: Svět je plný soutěžení. V běžném životě neustále soutěžíme. Já soutěžím s vámi, vy soutěžíte se mnou. Neustále soutěžíme. V duchovním životě však k takovémuto soutěžení nesmí docházet. Ve vnitřním životě, v duchovním životě, není žádné soutěžení. Jste jen vy a Bůh. Nesoutěžíme, ale má-li existovat nějaké soutěžení, pak ať je mezi vámi a vaší nevědomostí.

Jak rychle dokážete opustit svou nevědomost a jít ke svému vlastnímu Cíli? Soutěžit, je-li to vůbec nutné, bychom měli jen proto, abychom spatřili, jak daleko jsme za sebou nechali nevědomost a nedokonalost a jak rychle běžíme ke svému Cíli. Ať jsou dvě strany: jedna — strana dokonalosti, druhá — strana nedokonalosti. Jak rychle běžíme od nedokonalosti a nevědomosti na pozitivní stranu dokonalosti, pravdy, světla a blaženosti? To by mělo být naším soutěžením, a nexrivalita s ostatními.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 412th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »