Co je to odpoutání a co ve skutečnosti z odpoutání získáme?

Sri Chinmoy: Odpoutání je pravá moudrost. Odpoutání je naše božská Božskost. Nikdo nemůže být tak šťastný jako člověk, který je odpoutaný. Žijeme v představě, že člověk může být šťastný, jen když je k někomu nebo k něčemu připoutaný, ale toto je veliká chyba. Jakmile jsme k něčemu nebo někomu připoutáni, ve skutečnosti se stáváme jeho kořistí. Ve skutečnosti se stáváme obětí toho člověka nebo té věci. Pokud chceme mít v tomto světě pravou radost a pravý mír, pravé božské kvality, potom musíme být naprosto odpoutáni. Takové odpoutání neznamená, že nebudeme pro svět pracovat – ne, budeme pracovat pro svět, ve světě, ale nedovolíme, aby nás cokoliv polapilo.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 412th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »