George Riddell: Ve Spojených Státech je mnoho lidí, kteří si myslí, že braním určitých druhů drog se budou schopni dostat blíže k Bohu. Samozřejmě v Číně se užívalo opium po staletí a staletí. Co si myslíte o užívání různých stimulantů a drog, aby působily na mysl a člověk se tak dostal blíže k Bohu?

Sri Chinmoy: Začnu tím, že existují dva způsoby, jak přistupovat k Pravdě. Jedním z nich je meditace a modlitba, s jejichž pomocí poznáváme skutečnou Pravdu, cítíme skutečnou Extázi, vidíme skutečné Světlo, zažíváme Existenci-Vědomí-Blaženost. Existence, Vědomí a Blaženost patří k sobě. Do takového stavu můžeme vstoupit jedině pomocí meditace a jednoty s Bohem. Ti, kdo berou drogy, ale zapřahují kočár před koně. Namlouvají si, že Pravdu již poznali. V tu chvíli si ale neuvědomují, že braním drog poškozují své vnitřní, duchovní schopnosti, které jsou nesmírně důležité pro vstup do Božího království.

Rád bych vám to objasnil. Když mě hodíte do moře a násilím mě ponoříte, potopíte do vody a nedovolíte mi se vynořit, co uvidím? Všechno bude prázdné, všechno bude bílé. A to se ve skutečnosti stává těm, kteří se uchýlili k drogám. Účinkem chemikálií je vyvolána násilná změna vědomí. Mají zážitek — vše je bílé! Ale i když je to vyšší zážitek, nemohou si jej udržet, aniž by si vzali další dávku chemikálií. Jestliže se ale modlím, jestliže se koncentruji, jestliže medituji, vstupuji do živoucího Vědomí Boha a mohu se v něm naučit zůstat. To je pozitivní a přirozený způsob, jak do Boha vstoupit. Bůh je přirozený a já jsem jeho syn, vy jste jeho syn — musíme jít přirozenou cestou. Tím, že se lidé uchylují k drogám a používají tyto umělé prostředky, nevědomě, ne-li úmyslně popírají skutečnou Pravdu.

Mám několik studentů, kteří kdysi brali drogy. Měli přímé „zkušenosti“. Teď mi říkají, že když brali drogy, byl to jen sebeklam a sebezničení. To, co zažívají nyní, je sebepřijetí a sebenaplnění. Zjistili, jaký je v tom rozdíl. Není zapotřebí říkat, že jsem hrdý na jejich současná duchovní dosažení.

Abych se vrátil k vaší otázce. Braním drog nebo povzbuzujících látek se nikdo nedokáže přiblížit k Bohu. K Bohu se můžeme přiblížit jen tak, že Jej budeme milovat a budeme na Něj meditovat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »