Jak člověk pozná, jestli pomáhá poslání své duše, nebo prostě uspokojuje svou ješitnost?

Sri Chinmoy: Člověk to dokáže rozlišit jedině tehdy, když pracuje, aniž by byl motivován touhou a aniž by byl ovlivněn výsledky svých činů. Když je člověk v takovémto stavu vědomí, dokáže snadno poznat, zda slouží poslání své duše, nebo prostě jen uspokojuje svou ješitnost. Práce prováděná se sebezasvěcením vede aspiranta k naplnění poslání jeho duše. Práce prováděná kvůli sebeuspokojení vede člověka k potěšení, které končí sebezničením.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »