Cítíte, že je pro aspiranta důležité dodržovat vegetariánskou stravu?

Sri Chinmoy: Odpověď bude ano i ne. Záleží to na každém aspirantovi. Všichni víme, že jsme přišli ze zvířecího království. Věříme ve znovuzrození. Kdysi jsme tedy všichni byli zvířaty. Teď jsme vešli do lidského stvoření. Pokračujeme a vyvíjíme se a silou své aspirace všichni realizujeme Boha.

Pro aspiranta je vhodné být vegetariánem především proto, že když jí maso, vstupují do něj agresivní kvality zvířete. Snažíme se žít život míru a klidu. Jestliže upřímně chceme takovýto život, je od nás hloupé, abychom jedli něco, co náš mír a klid zmenší a bude to stát v cestě naší meditaci, koncentraci a dalším věcem. Vždy se tedy doporučuje přijmout vegetariánský styl života. Na druhou stranu jsou části světa, kde je neobyčejná zima a kde není možné žít jen z rostlin. Tam mohou vydržet na zemi, jedině když budou jíst maso. Pak jsou také někteří upřímní hledající, jejichž fyzická stavba je velmi slabá. Například některé velmi nemocné děti potřebují na krátký čas maso, aby znovu získaly sílu. Jiní jedí maso od samého začátku života a nyní si již vytvořili takový zvyk, můžete říci takový zlozvyk, že bez masa nevydrží ani jeden den. Co nadělají? Na jedné straně mají upřímnou aspiraci, opravdovou aspiraci, ale jejich tělo se bouří. V takovýchto vzácných případech cítím, že by maso měli jíst.

  Jako všeobecné pravidlo je ale vždy vhodné být vegetariánem, neboť se snažíme odstranit ze své přirozenosti zvířecí vlastnosti a sklony. Už když se ponoříme hluboko do sebe, vidíme, že máme dvě rozdílné kvality či přirozenosti – božskou a nebožskou. To nebožské je zvířecí v nás a zvířecí v nás bude vždy agresivní a ničivé. To božské v nás bude vždy osvícené a bude směřovat kupředu. Chceme-li jít a běžet ke svému cíli, musíme se zbavit svého zvířecího života. Abychom to dokázali, musíme do sebe přestat přijímat jakékoliv zvířecí kvality v podobě masa nebo jiné podobě.

Abychom se vrátili k vaší otázce; řekne-li někdo, že aby člověk realizoval Boha, musí být vegetarián, nebo že člověk nemůže realizovat Boha, dokud není vegetarián, je to čirá hloupost. Je mnoho těch, co jedli maso, a realizovali Boha: Kristus a Svámí Vivékánanda, když zmíním jen dva. Před několika měsíci mi někdo řekl, že aby měl spoustu čistoty, přestal jíst maso, ale zároveň měl pocit, že tím, že se stane vegetariánem, bude schopen realizovat Boha. Nebude muset meditovat, nebude se muset koncentrovat. Jen tím, že se stane vegetariánem, bude moci dosáhnout jednoty s Absolutním. Řekl jsem mu tedy, že v Indii je všem vdovám bez výjimky zakázáno jíst maso. Když jejich manžel zemře, v ten samý den musí přestat jíst maso. I přes svou nejhlubší lásku a úctu k indickým vdovám si nemyslím, že jsou to všechno duše, které realizovaly Boha. Takovýto pocit z vegetariánského způsobu života je absurdní. Musíme dosáhnout rovnováhy. Upřímnému aspirantovi se určitě doporučuje a dozajista mu pomůže, když se stane vegetariánem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »