Když člověk dosáhne úplného odevzdání, znamená to, že v tomto životě bude mít možnost získat Seberealizaci, nebo hrají roli ještě další okolnosti?

Sri Chinmoy: Pouhé dosažení úplného odevzdání nezajišťuje v tomto životě Seberealizaci. Svou roli zde hrají ještě další okolnosti: Boží vyvolená Hodina, vnímavost aspiranta v té nejúplnější míře a plná připravenost celé bytosti, když vyjmenuji jen pár z nich. To všechno je zapotřebí k tomu, aby aspirant dosáhl realizace. Rád bych ale, abyste věděli, co znamená úplné odevzdání. Znamená to, že odevzdání aspiranta je radostné, oduševnělé, spontánní, nepodmíněné a neustálé — navždy a navěky.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »