Svět žárlivosti

Když mě Šona zahlédne s Kanuem, začne velice žárlit. Začne se chovat, jako kdyby říkal: „Jakým právem jsi s Kanuem?“

Dokonce i když Šonu drží jiný člověk — jakmile spatří, že já držím Kanua, začne štěkat a štěkat. Uspokojí ho, až když přijde ke mně.

Mám-li ale mluvit obecně, Šona přijal svého mladšího brášku hned, jak jsme ho dostali. Má pro Kanua upřímnou náklonnost.

Když na někoho začnou žárlit lidské bytosti, neuchovají si pro tu osobu svoji opravdovou náklonnost. Psi ale takoví nejsou. Mí dva psi jeden druhého následují a hrají si spolu. Dokonce i když Kanu Šonu kousne, ten mu jen zahrozí a zavrčí. Nikdy jej nekousne na oplátku.

  1. února 1983
Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Přátelství s královstvím zvířat.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1590th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Přátelství s královstvím zvířat, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »