2. Nejsi zahanbeno?

Pospěš si, mé tělo!
Nejsi zahanbeno
svou nocí letargie?

Pospěš si, mé vitálno!
nejsi zahanbeno
svým agresivním bojem?

Pospěš si, má mysli!
Nejsi zahanbena
svou jedovatou pochybností?

Pospěš si, mé srdce!
Nejsi zahanbeno
svou bázlivou nejistotou?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 387th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »