Řekl jste, že když vidíme problém a postavíme se mu, pak máme větší sílu než tento problém. Myslíte tím tedy, že problém není problém, víme-li, jak se na něj dívat?

Sri Chinmoy: Pokud víme, jak se na problém dívat, polovina jeho síly zmizí. Obvykle se ale snažíme problému vyhnout, snažíme se od něj utéct. Mít problém není zločin, proč bychom se tedy měli bát se mu postavit? Naše potíž je v tom, že když se v našem životě stane něco nešťastného, okamžitě cítíme, že jsme se provinili, že jsme udělali něco špatného. Musíme si uvědomit, že kolem nás existují také špatné síly, nebožské, nepřátelské síly. Věříme v zákon karmy — jestliže uděláme něco špatného, později trpíme. Ale dokonce i když nic špatného neděláme, nevědomost světa může přijít a trápit nás. Pomyslete na Krista. Byl to velký duchovní Mistr. Neměl žádnou špatnou karmu. Neudělal nic špatného. Nevědomost světa ho však ukřižovala. Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s Kristem, na své vlastní úrovni však musíme cítit, že nejsme nutně něčím vinni.

Tím, že se obviňujeme a pak se snažíme schovat, problém neřešíme. Musíme se problému postavit a podívat, zda je to opravdu naše vina. Jestliže problém vytváří někdo jiný, musíme stát jako pevná stěna a nedovolit problému, aby do nás vstoupil. Je-li to můj dům, má stěna, nedovolím nikomu, aby ji prorazil. Jsem-li ale problémem já sám, takovýto problém je pak mnohem těžší vyřešit. Abych vyřešil problém sebe sama, musím se věnovat duchovnímu životu a rozvinout si vnitřní sílu, aspiraci a vnitřní nestrannost. Pomalu, postupně vnitřně zesílím a potom dokážu vyřešit problémy způsobené mými vlastními vnitřními slabostmi. Jakmile nějakou potíž porazíte, zjistíte, že se opakuje na vyšší a jemnější úrovni. Je to tatáž základní slabost ve vás, které musíte čelit v jemnější podobě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 218th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »