Jak mohu zůstat šťastný, když se setkávám s překážkami?

Sri Chinmoy: Dělejte pokrok. Vzdáte závod jen proto, že narazíte na překážky? Mezi vámi a cílem může být několik překážek, ale vy je musíte překonat. Jestliže řeknete: „Nechci překonávat překážky, ale chci dosáhnout cíle,“ jak můžete očekávat, že se vám to podaří? Pokud jste teprve na začátku, musíte být připraveni na to, že možná narazíte na obtíže. Když budete muset překonat obtížnou překážku, tehdy se ukáže, zda chcete cíle doopravdy dosáhnout, nebo ne.

Toto není ve skutečnosti zkouška; ale jestliže nepřekonáte nějaké překážky, nebudete si cenit cíle. Přijde-li v této chvíli před vás Bůh, nebudete schopni Jej ocenit; nikdo Jej neocení. Abyste Jej ocenili, musíte na tom pracovat, musíte se pro to namáhat, musíte o Něj usilovat. Bůh může přijít, a dát vám realizaci okamžitě, ale vy nebudete vědět, jak si toho správně cenit. Jeden velký duchovní Mistr měl synovce, který mu každý den sloužil. Když tomuto synovci dal jen malinký kousek své vlastní realizace, synovec okamžitě řekl: „Ty i já jsme teď dosáhli stejné duchovní úrovně.“ Cítil, že už nemusí svému Mistrovi sloužit. Ve vašem případě také — nejste-li připraveni, nebudete si Boha cenit. Cíl je Bůh. Musíte se zcela vnitřně připravit. To, čemu já říkám příprava ve skutečném duchovním smyslu, nazve vaše běžná mysl překážkou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dárce a příjemce.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 721st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dárce a příjemce, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »