Indie a její hostina zázraků: přijď a užívej si, část 6, díl 2

Zaručená ochrana

Žák Ramdase Kathiya Baby musel na několik dní odjet za obchodem z města. Z nějakých důvodů s sebou nemohl vzít svou mladou ženu, i když se hrozně bála zůstat v noci sama. A tak mu Mistr řekl: „Řekni své ženě, aby se nebála. Postarám se o ni.“

Té noci měla tato mladá žena sen o tom, že byl celý její pokoj zaplaven světlem. Když se probudila a otevřela oči, uviděla v rohu pokoje Mistra. To, co viděla, nebylo Mistrovo fyzické tělo, ale jeho zářivé subtilní tělo, ona však cítila, že to bylo skutečně jeho fyzické tělo. Mistr jí řekl: „Mé dítě, dokud se tvůj manžel nevrátí, vždy ciť, že tu budu s tebou, abych tě chránil.“ A Mistrovo subtilní tělo ji se svojí zářivostí chránilo, dokud se její manžel nevrátil.

Komentář: Lidskou zodpovědnost můžeme buď zmenšit, nebo zvětšit, stáhnout, nebo rozšířit. V případě duchovního Mistra se odpovědnost neustále jen zvětšuje. A duchovní Mistr je rád, neboť jeho odpovědnost není nic jiného než zlatá příležitost projevit na zemi více božského Míru, Světla a Blaženosti. V tomto případě Ramdas ukázal, že se duchovní Mistr stará nejen o své drahé žáky, ale také o ty, kteří jsou s nimi blízce spojeni. Učitel přijímá studenta nejen s tím, čím je, ale také s tím, co má.

Otázky a odpovědi ve světě ticha

Jednou šel hledající jménem Bidžojkrišna navštívit duchovního Mistra Ramdase Kathiya Babu na jeho setkání s žáky. Žáci Ramdase Kathiya Baby se ptali Mistra na otázky, Bidžojkrišna však zůstal zticha. Když se nakonec chystal odejít, žáci Kathiya Baby mu řekli: „Přišel jsi sem až z daleké vesnice, aby ses setkal s naším Mistrem. Nechceš se na nic zeptat?“

Bidžojkrišna řekl: „Položil jsem mu již mnoho, mnoho otázek. Všechny mi je vnitřně zodpověděl.“ Ramdas se usmál a řekl: „Je to naprostá pravda.“

Komentář: Když ticho položí otázku a ticho na ni odpoví, otázka i odpověď jsou nanejvýš mocné, protože začínají svou sílu v srdci ticha a svou cestu v srdci ticha končí. Když otázka a odpověď nepřichází ze světa ticha, mysl chce vždy k otázce a k odpovědi něco dodat. To, co mysl dodává, není nic než pochybná, váhavá a odrazující skutečnost a existence. Kdykoli je zapojena mysl, zážitek skutečnosti není a nemůže být spontánní. Takový zážitek je proto nekonečně podřadnější než zážitek skutečnosti, který žije v srdci, se srdcem a pro srdce. V srdci vždy svrchovaně vládne spontánnost.

Chci světlo spravedlnosti

Když Ramdas Kathiya Baba brzy ráno meditoval ve své zahradě, uviděl mladého muže. „Co chceš?“ zeptal se mladíka.

Chlapec odpověděl: „Přišel jsem si vzít nějaké listy marhaníku. Můj doktor mě požádal, abych mu dovezl pár listů této rostliny, aby mě mohl vyléčit.“

„Ne, nemůžeš si vzít žádné listy – jsou mým vlastnictvím,“ řekl Ramdas. „Jdi a požádej svého doktora, aby je sehnal někde jinde.“

Chlapec nemohl věřit svým uším. „Jsi duchovní Mistr. Máš tolik žáků. Měl bys být štědrý. Nemůžeš věnovat pár listů, pár bezvýznamných listů?“

Ramdas řekl: „Nepřišel jsem, abych tu poslouchal tvou filozofii. Odejdi. Neodejdeš-li odtud, rozbiji ti hlavu svou holí.“

Mladík se tak rozzlobil, že chtěl Mistra udeřit svou holí. Ramdas křičel, dokud nepřišla spousta lidí. Pak vysvětlil: „Tento chlapec si chtěl bez dovolení odnést nějaké listy.“

„Žádám o dovolení,“ řekl chlapec.

„Já ti ho ale nedávám,“ odpověděl Mistr.

Co mohli žáci dělat? Donutili chlapce, aby odešel bez marhaníkových listů. Žáci poté řekli Mistrovi Ramdasovi: „Nikdy tě nepochopíme.“

„Nemusíte mě chápat,“ řekl Ramdas. „Jen dělejte to, co chci, abyste dělali. Chci světlo spravedlnosti.“

Žáci řekli: „Nikdy tě nepochopíme. V jednu chvíli nepotřebuješ nic. I když ti někdo složí k nohám bohatství celého světa, ignoruješ ho. Teď však bojuješ o pár listů. Když dostaneš nějaké hezké dárky, jako dítě za námi přijdeš a říkáš nám, jak jsou krásné. Nedávno ti dívky z královské rodiny poslaly šálu. Každý viděl, jak jsi byl šťastný, že ji máš. Běžel jsi na trh a každému říkal: ,Podívejte, podívejte, jak je ta šála krásná! A kdo mi ji dal? Dívky z královské rodiny.‘ V jednom okamžiku se chováš jako nevinné dítě, v dalším okamžiku se chováš jako krutý člověk.“

Ramdas svým žákům řekl: „Neposuzujte mě. Nikdy mě nedokážete pochopit. Jen mi věřte a dělejte vše, oč vás požádám. Jedině tak mě realizujete.“

Komentář: Co je spravedlnost? Spravedlnost je vykonáváním Boží Vůle. Boží Vůle je nekonečně výše, než může dosáhnout lidské rozumové chápání. Bůh není spoután žádným zákonem. V konečném se chce těšit z nekonečného. Do samotného srdce smrti chce snést poselství nesmrtelnosti. Duchovní Mistr je Božím představitelem. Ze své nekonečné štědrosti mu Bůh věnoval bezmezný Mír, Světlo a Blaženost. Mistr se chce o tyto dary podělit se zbytkem světa.

Lidská mysl nevěděla, nemohla vědět, že ten měl mladík velmi nečisté vibrace, které ovlivňovaly meditaci Ramdase Kathiya Baby. Nebyla to ve skutečnosti otázka několika marhaníkových listů. Kdyby mladý muž nepřinášel nečistou vibraci a nerušil svou nečistotou Ramdasův mír, možná by mu ty listy dal. Učitel měl ale plné právo chlapce vyhodit, protože krást je jedním druhem nevědomosti a mít v sobě nečistotu je dalším druhem nevědomosti. Proč by měl duchovní Mistr přehlížet dva druhy nevědomosti?

From: Sri Chinmoy, Indie a její hostina zázraků: přijď a užívej si, část 6, díl 2

Tradiční indické příběhy o Ramdas Kathiya Babovi
- , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/imf-6-2-cs