19.

Ó neposlušnosti mé mysli,
ó nevděčnosti mého srdce,
řekněte mi,
kdo koho první navedl,
abyste netěšily Boha?

From: Sri Chinmoy, Neposlušnosti, čas se navršil! - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/dt-19-cs