21.

Poslušnost se zbožně
snaží, aby spatřila
Boží Šťastné Srdce.
Neposlušnost se hrdě
odvažuje spatřit
Boží Sopečné Oko.

From: Sri Chinmoy, Neposlušnosti, čas se navršil! - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/dt-21-cs