36.

Neposlušnost je
tvrdý zpochybňovač Boha.

From: Sri Chinmoy, Neposlušnosti, čas se navršil! - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/dt-36-cs