44.

Neposlušnosti,
učíš mě,
jak Boha nemít rád
a jak Boha odmítat.
Jasně však vidím,
že tvé dny jsou sečteny,
pro Boží
Soucit, Osvícení a Uspokojení
jež budou nakonec vítězné
v mém životě
i prostřednictvím mého života.

From: Sri Chinmoy, Neposlušnosti, čas se navršil! - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/dt-44-cs