9 PRAVÝ žák...

PRAVÝ žák
je
odolný proti nejistotě srdce.

From: Sri Chinmoy, Pravý žák - , Madal Bal, 1998
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/td-9-cs