Když se dítě učí v určité třídě, je nutné, aby rodiče, učitel a dítě byli přáteli?

Sri Chinmoy: Ano, je naprosto nezbytné, aby rodiče, učitel a dítě byli přáteli. Rodiče, učitel i dítě musí cítit, že patří do stejné rodiny. Rodiče byli prvními přáteli dítěte. Pak k němu jako přítel přišel jeho učitel. Čím více přátel bude dítě mít, tím pro něj bude snazší porazit jeho nepřítele: nevědomost. A tak když získá více přátel, nových přátel, musí je vždy uvítat.

From: Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi - , (knižně nevydáno), 1976
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/sq-13-cs