5 Samolibý život...

Samolibý život
duchovního hledajícího
je neobyčejně zničující.

From: Sri Chinmoy, Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 35 - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/apr-2875-cs