7 Život poslušnosti Bohu...

Život poslušnosti Bohu
je vnitřní krásou
a zároveň vnější krásou.

From: Sri Chinmoy, Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 35 - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/apr-2877-cs