Plamenné vlny, část 10

Jaký je nejlepší způsob, aby se spojila cesta politiků a cesta duše dané země?

Sri Chinmoy: Nejlepší způsob, jak spojit tyto dvě cesty, je přesvědčit politiky a politický svět, že větve nemohou existovat bez stromu. Strom je duše. Politický svět jako takový nemá žádný mír a nebude mít žádný mír, dokud a pokud nevyjde do popředí z vnitřního světa osvěcující světlo. Toto vnitřní světlo vychází vždy z duše a je neustále pro všechny, kdo chtějí zůstat spojeni a zároveň se těšit ze skutečné svobody ve vzájemném soužití a ve světle jednoty.

Kdy Bůh chce, aby se pronášelo Jeho Jméno?

Sri Chinmoy: Bůh chce, aby se Jeho Jméno pronášelo ve kterýkoliv okamžik, na kterémkoliv místě a každou lidskou bytostí. Jsme Jeho ovocem. Jestliže si je ovoce vědomo svých semínek, tak bude chutnat mnohem lépe. To znamená, že jednotlivci budou lepší nástroje, budou více osvícení hledající a více naplňující hrdinní bojovníci Boha pro projevení Boha zde na zemi.

Jak můžeme naplnit srdce a duši dětí ve světě?

Sri Chinmoy: Srdce a duši dětí ve světě můžeme naplnit jen tak, že se staneme srdcem a duší dětí. Co to znamená? V každém okamžiku si musíme pěstovat dychtivost učit se věci, které jsou osvěcující a naplňující. V každém okamžiku musíme mít nadšení a dychtivost dozvědět se více o pravdě, více o světle, více o blaženosti. To, co nám dá dětské srdce a dětskou duši, je naše dychtivost učit se. A jedině tím, že budeme mít dětské srdce a dětskou duši, můžeme naplnit srdce a duši dětí v celém světě.

Kdy a jak začnou představitelé a reprezentanti zemí, hlavně vyvinutých zemí, hledat duchovní řešení svých problémů?

Sri Chinmoy: Neexistuje žádné pevné datum ani hodina. Stane se to, až my jako jednotlivci, ucítíme nezbytnost jednoty. Jednotlivec začne plakat po jednotě světa, pokroku světa a dokonalosti světa, až když nastane jeho hodina. Tento proces bude jedním z procesů neustálého uvědomování — tím, že si začneme vědomě uvědomovat to, co jako samostatný jednotlivec a samostatný národ musíme dělat. Spočívá to ve vědomém uvědomění, že se správné věci mohou stát ve správný okamžik a správným způsobem, že negativní síly mohou být poraženy a že problémy světa mohou být vyřešeny.

Jak mohu spontánně radostně dávat sám sebe?

Sri Chinmoy: Radost, nenucenost a sebedávání jdou vždy spolu. Jestliže má někdo radostné srdce, to znamená, že vlastní nenucenost nebo spontánní srdce a je také sebedávající. Nebo také můžeme říct, že spontánní srdce je spojovací článek mezi radostí a nenuceností. A tak jestliže někdo chce být neustále sebedávající vševědoucí, všudypřítomné a všemohoucí Realitě, potom si musí neustále pěstovat vnitřní radost. Uvnitř této vnitřní radosti zcela určitě najde sebedávání a toto sebedávání ztělesňuje nenucenost i radost.

Jak se můžete stát sebedávající? Můžete začít dávat sami sebe tak, že budete neustále cítit radost v každé části své existence, od chodidel nohou po temeno hlavy. Jestliže dokážete cítit, že ve vás a uvnitř vás plyne řeka spontánní radosti, automaticky budete sebedávající ve všem, co říkáte, co děláte a do čeho vrůstáte.

Jak se můžeme dívat Božíma Očima?

Sri Chinmoy: Vidět Božíma Očima můžeme jen tehdy, když cítíme svou vědomou, stálou a všemilující jednotu se svým vnitřním Kormidelníkem, Pánem Nejvyšším. Zpočátku, když žijeme v mysli nebo ve vitálnu, si musíme zkoušet vytvořit volný přístup do nejvnitřnějších zákoutí svého srdce. Ale pokud již žijeme v srdci, potom musíme cítit přítomnost Jediného, který žije v nejvnitřnějších zákoutích našeho srdce, Pána Nejvyššího. Cítíme-li Jeho přítomnost, potom může jít o krok dál a cítit s Ním svou neoddělitelnou a věčnou jednotu. Jakmile jsme ji jednou ucítili, tak potom při čemkoliv, co děláme, cítíme, že to dělá On uvnitř nás, s námi a skrze nás, a my to děláme v Něm, s Ním a skrze Něj. A tak jestliže chceme dělat něco svého vlastního, bude to vážná chyba. Ale chceme-li dělat něco v Něm a skrze Něj, tak ta nejdůležitější věc je vytvořit si svou vědomou a stálou jednotu s Bohem, nejvyšším Kormidelníkem.

From: Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 10 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/fw-10-cs