Jak můžeme cítit více jednoty se svými spolupracovníky?

Sri Chinmoy: Nejsou-li vaši spolupracovníci duchovní, nebo nemají-li o duchovnost zájem, potom si musíte procvičovat více soucitu a obětování. Jestliže někdo potřebuje více laskavosti a náklonnosti, měli byste být připraveni je nabídnout — ne podle toho, kolik si zaslouží, ale podle velkodušnosti vašeho vlastního srdce. Pokud je na vás někdo nepříjemný anebo vám nepomáhá, vezměte to jako výzvu, že k němu budete obzvlášť milí, obzvlášť laskaví a obzvlášť hodní, tak abyste v něm dokázali vynést do popředí jeho dobré vlastnosti. Někteří lidé jsou dobří a někteří špatní. Nad špatnými musíme zvítězit pomocí trpělivosti, zájmu a lásky. Budeme-li se k nim chovat stejně, jako se oni chovají k nám, jen vstoupíme do zvířecího světa. A tak musíme konat božským způsobem. Někteří lidé jsou dobří a někteří jsou špatní. Nad špatnými můžeme zvítězit svou trpělivostí, zájmem a láskou. Budeme-li se ale k nim chovat tak, jak se chovají oni k nám, vstoupíme do zvířecího světa. Takže musíme jednat božským způsobem.

From: Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 6 - , (knižně nevydáno), 1976
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/fw-113-cs