5. Plavíš-li se v Mistrově lodi …

Plavíš-li se v Mistrově lodi k Nejvyššímu,
pak ty a tvůj Mistr spolu budete zpívat
Věčnou Píseň Jednoty.

From: Sri Chinmoy, Mistr a žák - , Madal Bal, 1993
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/md-35-cs