41518

Neříkej světu, co máš.
Neříkej světu, co jsi.
Jen zůstaň věrně a oddaně
jedním s Boží Vůlí.

From: Sri Chinmoy, Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 42 - , (knižně nevydáno), 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/st-41518-cs