22

Můj Pane,
skutečně vidíš a cítíš
mé tlukoucí srdce,
jak po Tobě žalostně vzlyká?

„Mé dítě, cítím, cítím,
a považuji je
za zcela Své!“

From: Sri Chinmoy, Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/st-22-cs