Část II — Svět mantry

Můžete prosím promluvit o mantrách?

Sri Chinmoy: Mantra je sanskrtské slovo. V indické filosofii, duchovnosti a vnitřním životě hrají mantry významnou úlohu. Mantra je slabika, která je božsky nabita silou. Jakmile byla jednou tato síla dosažena prostřednictvím pronášení mantry, může být použita k božskému nebo nebožskému účelu.

Jsou dva typy mantry. Jedna se nazývá dhvani-antak, což znamená "se zvukem". Tato mantra vznikla ze zvuku. Druhá se nazývá varnantak, což znamená "napsaná". Tato mantra se nazývá bezzvuká mantra. Když na sebe narazí dvě věci, uslyšíme zvuk. Ale zvuk AUM, anahata nada, slyšíme v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce. Ahata znamená udeřit; anahata znamená neudeřit. Varnantak a anahata mají stejný význam.

Často zjišťujeme, že slovo, které jsme opakovali, slyšíme dokonce i potom, co jsme přestali. Jestliže po určitou dobu opakujeme "Bůh, Bůh, Bůh", potom, co skončíme, slyšíme, jak se stejné jméno opakuje uvnitř našeho srdce. Ústa to nevyslovují, ale vnitřní bytost začala opakovat mantru přirozeně a spontánně.

From: Sri Chinmoy, Svět modlitby, svět mantry a svět džapy - , (knižně nevydáno), 1974
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/pwm-10-cs