61.

Co si přeješ?

Přeji si veselost.

Medituj na dítě, které si hraje se svou oblíbenou hračkou.

Medituj na kvetoucí žluté narcisy.

From: Sri Chinmoy, Medituj na - , Madal Bal, 2004
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mo-61-cs