73. Môj Otec a Syn

Ó, Najvyšší, môj Otec a Syn,
teraz, keď sme sa my dvaja zjednotili
a jeden druhého navzájom získali,
všetko je už urobené.

From: Sri Chinmoy, Má flétna - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mf-73-cs