20. dubna

Vesmírná Vize má existenci zvanou Absolutní Skutečnost.
Skutečnost má dům, známý jako Vědomí.
Vědomí vlastní dva paláce: Sílu a Ticho.
Když žijeme v Síle, cítíme, že se můžeme vyrovnat Bohu.
Když žijeme v Tichu, cítíme, že Bůh je jen další jméno pro naše pozemské a nebeské bytí.

From: Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši - , Sri Chinmoy Centrum, 1998
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mfs-110-cs