Květen

1. května

Mystika má svůj vlastní jazyk.
Jeho jméno je Intuice.
Mystik sedí na křídlech Ptáka Intuice a letí k Nejzazšímu Skutečnému.
Intuice znamená okamžité odhalení.
Intuice odhaluje dokonalou jednotu Transcendentální Vize a Skutečnosti Absolutní.

From: Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši - , Sri Chinmoy Centrum, 1998
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mfs-121-cs