30. září

Ó Pane, můj život oplývá nezbytnostmi
a já se těším z těchto požehnání v jejich nejplnější míře.
Ó Pane, tobě nabízím to, co mám, a to, čím jsem.
Ty mi dáváš pouze jedinou věc: sílu odevzdání.

From: Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši - , Sri Chinmoy Centrum, 1998
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mfs-273-cs