20. prosince

Prodávám své srdce světu a kupuji ho zpět.
Prodávám ho, když žiji v noci netrpělivosti,
a kupuji ho zpět, když žiji ve světle trpělivosti.

From: Sri Chinmoy, Meditace: potrava pro duši - , Sri Chinmoy Centrum, 1998
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/mfs-354-cs