Přátelství

Přátelství

1.

Přátelství musí být opatrováno dvěma velkými a dobrými přáteli jako božsky požehnaný a nanejvýš plodný dar Boha.

2.

Přátelství je překrásný dar, který Bůh s požehnáním věnuje svým milovaným dětem-hledajícím.

3.

Přátelství je darem květinové vůně v zahradě srdce jednoty dvou sebedávajících hledajících duší.

4.

Přátelství je v tanci života motýlí hrou dnešních hledajících Boha a zítřejších milovníků Boha.

5.

Přátelství je mostem dokonalosti mezi pozemskými dětmi-hledajícími a nebeskými rodiči-milovníky.

6.

Most našeho přátelství nedokážeme postavit svými vlastními silami. Most našeho přátelství staví Sám Bůh, aby naplnil svou vlastní nejvyšší Potřebu.

7.

Přátelství znamená záblesk předzvěsti dokonalosti Nebe.

8.

Přátelství znamená dvoje dveře otevřené dokořán, aby se oba přátelé navzájem radovali z Boží Plnosti na zemi.

9.

Mým pravým přítelem je ten, kdo mě miluje kvůli tomu, čím vnitřně jsem, a ne kvůli tomu, co navenek mám.

10.

Přítel-hledající je pro mě bohatou zásobárnou duchovní energie.

11.

Když pomáhám svým přátelům, jsem šťastný. Když sloužím svým přátelům, jsem spokojený.

12.

Mé srdce nikdy nevyroste ze své potřeby přátelství.

13.

Mí přátelé mi v tichosti připomínají, že mám zde na zemi na práci nekonečně důležitější věci než stěžovat si na své nepřátele.

14.

Popínavá rostlina, která k sobě váže dva přátele, je zdobena květy vděčného srdce.

15.

Můj přítel je trumpetou oznamující mé vítězství.

16.

Každý den mé srdce volá po novém příteli: Boha hledajícím, Boha milujícím a Bohu sloužícím.

17.

Mé přátelství je šťastným výsledkem spontánního, Boha projevujícího rozhodnutí mého srdce.

18.

Přátelství není velikost naší mysli. Přátelství je dobrota našeho srdce.

19.

Odpusť svým přátelům. Budou tě milovat nekonečně více.

20.

To, co od tebe tvůj přítel potřebuje nejvíce, je síla tvého laskavého srdce.

21.

Pravý přítel je zázrak vykonaný Bohem samotným.

22.

Díky naší vnitřní jednotě je naše vnější přátelství tak krásné, a tak bohaté.

23.

Já tomu říkám vyjádření mého přátelství. Ale Bůh tomu říká rozšíření svého Nebe.

24.

Když vidím svého aspirujícího přítele, vidím jeho Božskost kolem celé jeho bytosti. A co víc, překrásně vidím, jak do popředí vychází má vlastní Božskost.

25.

Přátelství posvátně dýchá v tomto světě. Proto Bůh vůbec nemá v úmyslu stáhnout se z tohoto světa.

26.

Díky sebedávajícímu přátelství je tento náš svět neobyčejně krásný.

27.

Můj příteli, víš, že Bůh ti dal tyto dvě krásné a tichem zalité oči proto, abys mě učinil a dokázal udržet nebesky a bezesně šťastným?

28.

Přátelství znamená pozvání. Bůh s požehnáním a radostí zve své sladké děti, aby si hrály v Zahradě Jeho Srdce Uspokojení.

29.

Přátelství mysli nevidí žádný cíl. Přátelství srdce vidí cíl všude.

30.

Přátelství rozšiřuje obzory našich sladkých snů.

31.

Skutečné přátelství nemůže být vratkým a chvějícím se mostem.

32.

Přátelství je půda, na které bujně roste štěstí.

33.

Nebe s požehnáním miluje přátelství mé duše. Země s náklonností miluje přátelství mého srdce. Já s hrdostí miluji přátelství svého života.

34.

Mám krásu přátelství novosti.
Potřebuji vůni přátelství jednoty.

35.

Sobecké přátelství se nakonec samo udusí.
Přátelství uvědomující si jednotu naplní samo sebe.

36.

Přátelství mizí, když do něj pronikne sobectví.

37.

Nepodezírej, chceš-li, aby tvé přátelství vydrželo dlouho.
Neočekávej, chceš-li, aby tvé přátelství vydrželo nejen nejdéle, ale navždy.

38.

Jestliže si chceš udržet své přátelství, dávej si pozor na sopku svého podezírání.

39.

Jestliže si chceš udržet své přátelství, nikdy nestavěj věž nadřazenosti.

40.

Jestliže si chceš udržet své přátelství, tvá mysl musí být připraveností, tvé srdce musí být ochotou.

41.

Jen pravé přátelství dokáže čelit každé bouři.

42.

Přátelství není utajovaným životem, ale posvátným dechem.

43.

Přátelství se nikdy nesmí snažit uniknout vzájemné zodpovědnosti.

44.

Přátelství nežije v rozdělující mysli.

45.

Přátelství žije ve znásobujícím srdci.

46.

Mé přátelství s Nebem záleží na tom, čím jsem.

47.

Mé přátelství se zemí záleží na tom, co dávám.

48.

Přátelství mi dává nápoj nektarové blaženosti.

49.

Přátelství dokáže velice rychle uplést věnec radosti.

50.

Když si spolu přátelství a štěstí povídají, nedovol pochybnosti, aby vyrušovala.

51.

Přátelství nesmí být nikdy pohřbeno pod tíhou nedorozumění.

52.

Přátelství je horolezec srdce, který dorazí na vrchol blaženosti.

53.

Přátelství je tajnou a posvátnou moudrostí tisíciletí.

54.

Přátelství si musí uvědomit, že loď pochybnosti bude vždy na pokraji potopení.

55.

Přátelství je nebeská sprška okvětních lístků radosti.

56.

Přátelství mysli je prchavě smrtelné.

57.

Přátelství srdce je věčně nesmrtelné.

58.

Mít pravé přátelství znamená kráčet po cestě míru.

59.

Přátelství je stejná radost dvou myslí.

60.

Přátelství je stejná plnost dvou srdcí.

61.

Přátelství vydrží, když neexistuje boj mezi pochybností mysli a vírou srdce.

62.

Přátelství je vítězný úsměv srdce jednoty.

63.

Lidský život se svými několika roky si nemůže dovolit ztratit opravdové přátelství.

64.

Přátelství je začátkem světla jednoty a moudrosti.

65.

Život jsou obtížné dveře, ale přátelství má ten pravý klíč.

66.

Neztrácej přátelství. Kdo by chtěl snášet srdcem otřásající bolest?

67.

Já tomu říkám mé přátelství, ale Bůh tomu říká krásná růže v Zahradě svého Srdce.

From: Sri Chinmoy, Přátelství - , Sri Chinmoy Centrum, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/frn-cs