čtvrtek, 10. listopadu 2005

Můj Pane, kéž je mé srdce
plné Světla Lásky.
Kéž toužím pouze po Blaženosti Nektaru.

From: Sri Chinmoy, Můj hladový pláč po Bohu - , Madal Bal, 2009
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ghc-41-cs