20. března 2007

Každá jednotlivá lidská inkarnace
je očekáváním Božího příchodu.

From: Sri Chinmoy, Můj hladový pláč po Bohu - , Madal Bal, 2009
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ghc-536-cs