2801 Hostina ve vnitřním světě

Jestliže se modlíš
pro uspokojení svého vnitřního hladu,
tvá modlitba bude nakonec naplněna.
Něco navíc:
Bůh ve vnitřním světě uspořádá hostinu
pro upřímného hladového hledajícího v tobě.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 29 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2801-cs