2818 Nelaskavá mysl

Řekne-li ti tvá mysl,
že ti může dát mír,
tak se jí zeptej,
proč nebyla tak laskavá
a nedala ti mír doposud.
Nemůžeš důvěřovat nelaskavé mysli.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 29 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2818-cs