2841 „Ne“ od tvého srdce

Jedno musíš vědět:
„Ne“ od tvého srdce
je nekonečně silnější,
než všechny nepřátelské síly na světě.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 29 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2841-cs