2855 Můj život pokroku

Můj život pokroku je výsledkem
malého pláče mého srdce
a velkého Úsměvu mého Pána.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 29 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2855-cs