Deset tisíc milovaných květů, část 19

1806 Zážitek a skutečnost

Můj Nejvyšší Pane,
jaký je rozdíl
mezi radostí a blažeností?

„Mé dítě,
radost je zážitek
a blaženost je skutečnost,
která překonává zážitek.“

1814 Mé modlitby

Má nejvyšší moudrost
a má božská moudrost
se modlí k Absolutnímu.

Má lidská hloupost
a má zvířecí troufalost
se modlí pro Absolutní.

1816 Stanu se zítra

Dokonalost je něco,
čím nejsem dnes,
ale mohu a stanu se tím zítra.

Bůh je Někdo,
kým nejsem dnes,
ale mohu a stanu se Jím zítra.

1830 Vděčnost

Vděčnost je zároveň
krásná i plodná.

1832 Nemožnost

Duchovnost
bez obtíží
je nemožná.

1846 Nepostradatelný život

Život zvuku
není nepostradatelný,
ale život ticha je.

1848 Lidská přirozenost

Lidská přirozenost se nezmění
a nemůže změnit
bez nezištné služby.

1849 Změň svůj postoj!

Změň svůj postoj!
Hle, podívej, kdo stojí před tebou:
hojnost!

1850 Žádné sebepodvádění

Žádné vnitřní sebepodvádění,
žádné vnější pokušení.

1854 Každá myšlenka

Každá myšlenka
je důležitá.
Každý čin
je významný.

1856 Kříž ochrany

Kříž ochrany je pro ty,
kdo ví, jak plakat.
Slunce osvícení je pro ty,
kdo ví, jak se usmívat.

1858 Napodobování není umění

Napodobování
není umění.
Novost v naplnění
je umění.

1862 Nikdo jiný

Nikdo jiný,
kromě tvého Pána Nejvyššího,
nemůže a nedělá pro tebe
jen dobro.

1882 Nedovol napětí

Nedovol napětí,
aby probodlo tvůj život,
chceš-li uspět ve svém životě modlitby
a pokročit ve svém životě projevení.

1890 Dovol Bohu stát se skutečným

Určitě poznáš Boží Vůli,
dovolíš-li Bohu,
aby se pro tebe stal skutečným.

1891 Jitro jeho života

Jitro jeho života
vidělo Boží Nohy Odpuštění.

Pozdní večer jeho života
uvidí Boží Oko Soucitu.

1900 Tři himálajské modlitby

Tři himálajské modlitby:
Pane, dej mi schopnost
milovat Tvé Nohy Odpuštění bezvýhradně.

Pane, dej mi schopnost
milovat Tvé Srdce Soucitu neúnavně.

Pane, dej mi schopnost milovat
Tvé Oko Spravedlnosti nepodmíněně.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 19 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-19-cs