1806 Zážitek a skutečnost

Můj Nejvyšší Pane,
jaký je rozdíl
mezi radostí a blažeností?

„Mé dítě,
radost je zážitek
a blaženost je skutečnost,
která překonává zážitek.“

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 19 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1806-cs